Jdi na obsah Jdi na menu
 


Začátky MO ČSSD v J. Hradci.

        Začátky MO ČSSD v Jindřichově Hradci.

Po roce 1989 došlo z různých důvodů k volebnímu vítězství sociálně demokratických stran ve státech na západ od našich hranic. Tento trend nebylo možno opomíjet, a tak i v naší zemi byla na vrcholné úrovni obnovena sociální demokracie, jako strana s levicovým zaměřením.

V Jindřichově Hradci, jako prvnímu, komu tyto skutečnosti neunikly, byl pan Jaroslav Fák. Z pozice tajemníka koordinačního centra okresního Občanského fóra, získal potřebný politický nadhled a to byl již jen krůček k myšlence, obnovit i v Jindřichově Hradci činnost ČSSD.

A tak počátkem roku 1990 došlo k oslovování vhodných osob a různým přípravným jednáním. Ta se konala většinou u Fáků v bytě a jejich smyslem bylo diskutovat o budoucím programu a zaměření strany v regionálních podmínkách. " Přípravný výbor strany Československé sociálně demokratické - dělnické, vznikl ještě na půdě Občanského fóra, jeho zakládajícími členy byli pánové Jaroslav Fák, Bohumil Veselý a Miloslav Zoul. Z důvodu vzniku nové strany jsme byli nuceni KC OF opustit.

Po ustanovení základního kolektivu bylo rozhodnuto svolat ustavující schůzi, která se konala dne 17. 3. 1990 v restauraci Zlatá Husa v J. Hradci. Prvním předsedou byl zvolen pan Jaroslav Fák.

Všem bylo jasné, že strana není zájmový spolek a proto všichni noví členové zaujali k činnosti strany zodpovědný přístup. Motivací činnosti strany bylo uspět v konkurenčním prostředí dalších stran, postupně zaplňujících politickou scénu. Proto i v usnesení z první zakládající schůze, byla uvedena nutnost hledání a získávání nových členů v rámci města i nejbližšího okolí.

Dalším závažným úkolem se jevila nutnost, vytvořit i okresní síť organizací.Tato povinnost byla uložena ústředím a tak nezbývalo, než dát hlavy dohromady a o největší okres v kraji i republice se podělit.Po mnoha telefonických kontaktech se konaly nezbytné "politické zájezdy" do různých obcí, kde byly navazovány osobní vztahy, a poskytována metodická pomoc při zakládání nových organizací. Díky nasazení a pracovitosti všech členů a to zejména Jardy Fáka, se vše úspěšně dařilo, a tak byla brzy svolána první zakládající konference ČSSD pro okres Jindřichův Hradec. Prvním předsedou OV ČSSD byl zvolen pan Mgr. Jaroslav Kozlovský z J. Hradce, výkonným tajemníkem pak pan Jaroslav Fák, taktéž z naší organizace.

Toto je tedy vylíčení činností a aktivit, vedoucích ve svém důsledku k založení MO ČSSD v Jindřichově Hradci a Okresního výkonného výboru ČSSD na našem okrese.

 

            Ze vzpomínek průkopníků ČSSD Jindřichův Hradec.

Mgr. Jaroslav Kozlovský:

Obnovená ČSSD se snažila navázat na svoji předchůdkyni před rokem 1948, dále na exilovou ČSSD a obnovit kontakty s evropskými, sociálně demokratickými stranami. Jen pro ilustraci: V roce 1937 byl posledním, řádně zvoleným starostou Jindřichova Hradce sociální demokrat Ladislav Stehna ( zemřel v roce 1955). Jeho žena Pavla aktivně vstoupila do naší MO. Kontinuitu s exilovou sociální demokracií na centrální úrovni reprezentoval předseda ČSSD Jiří Horák. Kontakt s rakouskými sociálními demokraty znamenal pro nás podněty i pomoc. Mimo jiné nám věnovali rozmnožovací stroj, uspořádali pro nás školení odborářů a funkcionářů strany. Ještě dnes si připomínáme s úctou jména, jako Herbert Hois, Rudi Parnigoni, Milo Beran a další.

Neúspěch v parlamentních volbách v roce 1990 nás motivoval k intenzivní tvorbě struktury strany v okrese, vytváření přípravných výborů a nových MO. Dne 4. září 1990 se konala ustavující konference okresní organizace a byl zvolen řádný Okresní výkonný výbor. To se pak příznivě projevilo volebními úspěchy v pozdější době. Řada našich členů a námi nominovaných kandidátů  dosáhla významných pozic. Současný předseda MO je po obnovení ČSSD dvanáctým v řadě. Na závěr malá poznámka.  Většina našich členů je oprávněně přesvědčena, že ČSSD je stranou slušných lidí.

Anna Vymětalová, Mgr. Danuše Kubáková:

Po ustavení místní organizace ČSSD bylo usilováno o navrácení našeho "Lidového domu" nad Kaštánkem. Vzhledem k tomu, že byl meziválečnou sociální demokracií nám pouze pronajat, tak se nám jeho navrácení nezdařilo. Město nám však nabídlo k pronájmu část bývalé lidové školy umění. Nabídku jsme využili a ihned po nastěhování jsme začali pracovat na tom, abychom lidem sociální demokracii přiblížili. Na rozmnožovacím stroji, darovaném nám rakouskými sociálními demokraty, jsme začali tisknout informační občasník "Monitor". Podle ohlasů měl  úspěch nejen u členů strany, ale i u našich příznivců. Získali jsme také pomoc právníků, kteří k nám 1x týdně docházeli a poskytovali lidem právní pomoc zdarma. Velkou pomocí  to bylo při řešení jejich nově vznikajících pracovně právních vztahů a především v době privatizace bytů v Jindřichově Hradci. 

Svoji činnost začaly vyvíjet i sociálně demokratické ženy, které se orientovaly především na sociální činnost. Společně s českobudějovickou sociální demokracií byla v červnu 1992 zaregistrována ministerstvem vnitra i "Jihočeská sociální pomoc". Naše organizace se později osamostatnila a pod názvem "Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit", pracuje dodnes. 

Bohumil Baloun ml.:

Porevoluční počátky, spojené s nadšením ze společenských změn , mě přivedly do Koordinačního centra okresního OF, kde jsem zastupoval zájmy odborů za okres ( jako člen ÚV odborového svazu zemědělců ). Bylo to spontánní, mnohdy diletantské, ale s cílem, podílet se na nastoupené cestě. Tehdy mě oslovil tajemník OF Jarda Fák a vyložil mi svou představu o obnovení činnosti sociální demokracie ve městě. Souhlasil jsem s jeho představami a přijal jeho pozvání vstoupit do sociální demokracie. Bylo to počátkem roku 1990 a v ČSSD jsem byl pověřen spoluprácí s odbory.   Rád jsem přijímal i tzv. ad hoc úkoly, které přinášel běžný stranický život, nabírající na síle. Někdy z té doby se datuje i mé prvé setkání s Vladimírem Špidlou, který mě pozval na malé posezení do restaurace Zlatá Husa. U piva jsme se vzájemně ubezpečili o dočasnosti OF a nezbytnosti, upnout se k racionalitě, kterou se nám zdála být v rámci evropského kontextu sociální demokracie. Jeho záměrem bylo získat vliv v krajské organizaci ČSSD v Č. Budějovicích, s výhledem postupu do ÚV. Byl úspěšný a to nejen ve vrcholných funkcích, ale i jako člen MO i OVV ČSSD J. Hradec. Díky výraznému tandemu Špidla - Fák, měla MO Jindřichův Hradec spolehlivou ideovou nadstavbu, zejména v prvních letech své činnosti.